LES FILAES

 

           
Alcoi Turisme
 
Museu Alcoià de la Festa
 
Ajuntament d'Alcoi
 
           

FILAES DEL BANDO MORO

        associacio de Sant Jordi        
     
Associaciò de Sant Jordi
       
               
  filà berberiscos    
filà llana
    filà judios  
Filà Berberiscos
 
Filà Llana
 
Filà Judios
 
 
filà miqueros
    filà chanos     filà verds  
Filà Domingo Miques
 
Filà Chano
 
Filà Verds
 
 
filà magenta
    filà cordon     filà Ligeros  
Filà Magenta
 
Filà Cordón
 
Filà Ligeros
 
                 
 
fila mudejares
    filà Abencerrajes     fila marraquesch  
Filà Mudejares
 
Filà Abencerrajes
 
Filà Marraquesch
 
  filà Realistes           fila benimerins  
Filà Realistes
     
Filà Benimerines
 
                 

FILAES DEL BANDO CRISTIÀ

 
fila contrabandistes
    filà asturians     filà cides  
Filà Andaluces
 
Filà Asturianos
 
Filà Cides
 
 
    fila Gusmans     fila vascos  
Filà Labradores
 
Filà Guzmanes
 
Filà Vascos
 
  filà mozarabes     fila almogavares     fila navarros  
Filà Mozarabes
 
Filà Almogavares
 
Filà Navarros
 
  fila tomasines     fila creuats     fila alcodianos  
Filà Tomasinas
 
Filà Cruzados
 
Filà Alcodianos
 
 
fila aragonesos
   
   
filà muntanyesos
 
Filà Aragonesos
      Filà Muntanyesos